Vladislav Stříž - geodet Havířov

Firma Vladislav Stříž je geodetická (zeměměřičská) firma, poskytující komplexní geodetické služby včetně práce v katastru nemovitostí (geometrické plány, vytyčování hranic pozemků apod.). Firma sídlí v Havířově a působí na území okresů Karviná, Frýdek-Místek, Ostrava - Město a Opava.

Nabídka služeb:

 • Vyhotovení geometrických plánů pro:
  • rozdělení pozemku
  • vyznačení budov
  • vyznačení věcných břemen
 • Vytyčovací práce:
  • vytyčování vlastnických hranic
  • vytyčovací práce na stavbách
 • Dále zajistíme:
  • zaměřování polohopisu a výškopisu (podklady pro projektanty)

Kontaktní adresa:

 • Elišky Krásnohorské 1285/17
 • Havířov - Podlesí
 • 736 01

 

IČ: 42023068